رفتن به مطلب

PlusTM

• برنامه نویسی ربات های تلگرامی • طراحی وب • تبلیغات انبوه
کانال ما

PantiGame

• ساخت انواع گیم سرور • ساخت و فروش انواع سورس های گیم مود های فایوام • آموزش های متنوع
کانال ما
اخبار
 • ربات مدیریت گروه رایگان برای تلگرام : @UltraPlusBoT
 • پلاس اددر
 • آمارهای تالار گفتگو

  70
  مجموع موضوعات
  134
  مجموع پست ها

راهنمای گروه و پیوی


پست های پیشنهاد شده

 PvInfo
 نمایش اطلاعات پی وی
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
 DelMsgs
 پاکسازی تمام پیام های پی وی به صورت دو طرفه
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
 Gpinfo
 دریافت اطلاعات گروه.
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
 inv با ریپلی
 افزودن کاربری به گروه.
 شما میتوانید به جای ریپلی جلوی دستور یوزرنیم یا شناسه کاربر را قرار دهید.
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
 Left
 خروج از گروه
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
 ChatLink
 دریافت لینک گروه
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
 STitel نام
 تنظیم نام گروه
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
 Rmsgs
 پاکسازی همه پیام های گروه!
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
 DelGifs
 پاکسازی همه گیف های ارسال شده در گروه
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
 DelPhotos
 پاکسازی همه عکس های ارسال شده در گروه
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
 DelVideos
 پاکسازی همه فیلم های ارسال شده در گروه
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
 DelMusics
 پاکسازی همه موزیک های ارسال شده در گروه
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
 DelVoice
 پاکسازی همه ویس های ارسال شده در گروه
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
 Clean BlockList
 پاکسازی لیست بلاک گروه
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
 Clean Deleted
 پاکسازی کاربران دیلیت اکانت شده گروه
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
 Clean Bots
 پاکسازی ربات های گروه
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
 Del عدد
 پاکسازی تعداد دلخواه پیام
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
 DelAll با ریپلی!
 پاکسازی همه پیام های یک کاربر
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
 LeftAllGroups
 خروج از تمام گروه های شما.
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
 SFilter متن
 فیلتر کردن کلمه در گروه
 شما میتوانید چند کلمه را با هم فیلتر کنید ، بعد متن اول بعدی را در خط بعد بنویسید.
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
 SDelFilter متن
 حذف فیلتر کلمه در گروه
 شما میتوانید چند کلمه را با هم لغو فیلتر کنید ، بعد متن اول بعدی را در خط بعد بنویسید.
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
 SFilterList
 نمایش لیست کلمات فیلتر در گروه.
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
 Clean SFilterList
 پاکسازی لیست کلمات فیلتر شده.
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
 sAllow متن
 اجباری کردن کلمه در گروه
 شما میتوانید چند کلمه را با هم اجباری کنید ، بعد متن اول بعدی را در خط بعد بنویسید.
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
 SDelAllow متن
 حذف اجباری کلمه در گروه
 شما میتوانید چند کلمه را با هم لغو اجباری کنید ، بعد متن اول بعدی را در خط بعد بنویسید.
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
 SAllowList
 نمایش لیست کلمات اجباری در گروه.
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
 Clean SAllowList
 پاکسازی لیست کلمات اجباری شده.
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
 Tag
 تگ-منشن کردن تمامی اعضای گروه
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
 TagAdmins
 تگ - منشن کردن تمامی ادمین های گروه
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
 TagMembers
 تگ - منشن کردن تمامی ممبر های گروه
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
 TagBots
 تگ - منشن کردن تمامی ربات های گروه
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
 Clean Members
 اخراج تمام کاربران از گروه.
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
 AddBots
 افزودن چند ربات برای محدود کردن افزودن ربات در گروه
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
 Pin
 سنجاق کردن پیام در گروه
 شما میتوانید جلوی دستور ثانیه قرار دهید تا بعد از آن پیام از سنجاق در بیاید.
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
 UnPin
 لغو سنجاق
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
 RePin
 سنجاق کردن پیامی که قبلا با سلف آن را سنجاق کردید.
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
 Kick با ریپلی!
 اخراج کاربر از گروه
 شما میتوانید جلوی دستور یوزرنیم یا شناسه کاربر رو بگذارید.
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
 Silent با ریپلی!
 سکوت کردن کاربر در گروه
 شما میتوانید جلوی دستور یوزرنیم یا شناسه کاربر رو بگذارید.
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
 UnSilent با ریپلی!
 لغو سکوت کردن کاربر در گروه
 شما میتوانید جلوی دستور یوزرنیم یا شناسه کاربر رو بگذارید.
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
 SilentList
 نمایش لیست کاربران سکوت شده.
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
 Clean SilentList
 پاکسازی لیست کاربران سکوت شده.
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️
 SPromote با ریپلی
 افزودن کاربر به لیست مدیر های سلف.
 شما میتوانید جلوی دستور یوزرنیم یا شناسه کاربر رو بگذارید.
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
 SDemote با ریپلی!
 حذف کاربر از لیست مدیر های سلف
 شما میتوانید جلوی دستور یوزرنیم یا شناسه کاربر رو بگذارید.
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
 ManagerList
 نمایش لیست مدیران سلف.
❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈❈
 Clean ManagerList
 پاکسازی لیست مدیران سلف.
▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️

ویرایش شده توسط AliTP
لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر
مهمان
این موضوع برای عدم ارسال قفل گردیده است.
×
×
 • اضافه کردن...

اطلاعات مهم

قوانین (لطفا ثبت نام کنید)